X
 
Ok
X  

Meldt u hieronder aan voor een gratis en vrijblijvend proefabonnement.


Contactgegevens

Bedrijf
Contactpersoon  Dhr.  Mevr.
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
E -mailadres
Telefoon
Leren kennen / Actiecode
Anders, namelijk:

Benodigde gegevens voor Verlofdagen.nl

Wachtwoord
Herhaal wachtwoord
Standaard taal

Extra modules

Extra taal
10 % opslagpercentage van de jaarlijkse kosten
Verzuimmodule
20 % opslagpercentage van de jaarlijkse kosten.
Documentmodule
Gratis (30 MB voor uw documenten).

Gebruiksvoorwaarden

Hierbij ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden en zal ik mij houden aan de richtlijnen inzake privacy en het vastleggen van persoonsgegevens zoals vastgesteld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Mocht u na of gedurende de proefperiode een contract afsluiten met EPOS BV inzake het gebruik van verlofdagen.nl dan zal een verwerkersovereenkomst van kracht zijn waarin de toepassing van de Algemene verordening gegevensbecherming (AVG) nader is geregeld.
@ Copyright: Epos BV  www.eposbv.nl